© 2019 StyreAkademiet Sørlandet

  • c-facebook
Medlemsfordeler

Styrefora - spesielt for deg

StyreAkademi har etablert styrefora på LinkedIn. Her vil vi gi deg anledning til å møte andre med interesse for styrearbeid en arena for erfaringsutvekling, kompetanse- og nettverksbygging.

 

For at kommunikasjonen skal være mest mulig målrette har vi etablert et som er tilpasset bedriftseiere, et for styreleder/styremedlem, et for daglig ledere, et for gründere, ferske styrekandidat og/eller konsulent samt tilbyder av styrerelaterte tjenester.

 

Er du medlem av StyreAkademiet Sørlandet kan du gratis tilslutte deg ett eller flere av styrefora og delta i diskusjoner.   Les mer 

Styredagen Sørlandet

Den regionale styredagen er vårt største og viktigste arrangement. Dette avvikles i løpet av høsten. Her vil du møte dyktige foredragsholdere knyttet til aktuelle, styrefaglige tema.  Her knytter vi kontakter og bygger nettverk. 

Den nasjonale styredagen finner sted i Oslo hvert år i november. 

 

Medlemsmøter

Foreningen vil gjennomføre åpne medlemsmøter (frokostmøte eller kveldsmøte), der vi på tilsvarende måte som for Styredagen setter fokus på et spennende, styrefaglig tema. Medlemsmøtene har som oftest bare en fordedragsholder, og varer fra 1,5 og 2 timer.  

 

Styrekurs 

I samarbeid med Landsforeningen gjennomfører vi både åpne og bedriftsinterne styrekurs. 

 
Styre-evaluering

I samarbeid med Landsforeningen kan vi tilby tilpasset opplegg for styreevaluering i din virksomhet.