© 2019 StyreAkademiet Sørlandet

  • c-facebook
Fremmer godt styrearbeid 

 

StyreAkademiet Sørlandet er en ideel forening for fremme av godt styrearbeid og inngår som en del at StyreAkademiet.  

Som aktivt medlem i StyreAkademiet blir du synlig i et verdifullt nettverk av mennesker med kunnskap og interesse innen styrearbeid. Nettverk bygges over tid.

Styrearbeid og styreverv er basert på kunnskap og erfaring. Som medlem av StyreAkademiet lærer du av de beste i Norge.

Delta i diskusjonen i våre styrefora på LinkedIn

Kan hende har du en historie å formidle som kan gi læring innen styrefaget?
Har du godt fagstoff på lager?
Kanskje du er en av våre framtidige forelesere lokalt eller innholdsleverandør nasjonalt?